Hello Monday

อรุณสวัสดิ์วัยเก๋า ชีวิตเราไม่เก่าเลย

เกี่ยวกับเรา

ในยุคที่เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ขนานไปกับยุคสมัยที่รายล้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ ๆ ให้กลุ่มผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เรามุ่งหวังที่จะสร้างคุณค่าและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุให้ปรับตัวและใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุขซึ่งจะก่อให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้

เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น myHelloMonday

แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นเสมือนเพื่อนคู่ใจด้านไอที
คอยให้คำแนะนำ ตอบทุกปัญหาข้อสงสัย ที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย และไม่ใช่ปัญหาของวัยเก๋าอีกต่อไป

ถาม-ตอบปัญหาไอที

เนื้อหาสาระดี ๆ เพื่อให้วัยเก๋า
ก้าวตามเทรนด์อยู่เสมอ

ห้องสมุดวัยเก๋า

สะสมคะแนนแลกของรางวัล

เทคโนโลยีที่ไม่ยากเกินไป สำหรับชาวสูงวัย

โพสต์จากฮัลโหลมันเดย์