รู้จักกับเรา Hello Monday

Hello Monday

“อรุณสวัสดิ์วัยเก๋า ชีวิตเราไม่เก่าเลย”

จุดเริ่มของ Hello Monday เกิดขึ้นจากทีมงานบริษัทซอฟท์แวร์ที่คุ้นชินกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย

เราพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุกล้าเปิดใจที่จะเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี แต่บ่อยครั้งที่การใช้งาน และเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ มักจะเกิดคำถามขึ้นมากมาย ซึ่งมักถูกละเลย และไม่ได้รับคำตอบหรือคำแนะนำที่ถูกต้องชัดเจน จนทำให้เกิดความท้อแท้และรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองลง

Hello Monday พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ให้คำแนะนำ และตอบทุกปัญหาข้อสงสัย รวมถึงนำเสนอข้อมูล สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ ผ่านแพลตฟอร์มหลักคือแอปพลิเคชั่น myHelloMonday ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านั้นมีทัศนคติและมุมมองใหม่ๆที่ไม่ยากเกินวัยและหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเค้ารับรู้คุณค่าในตนเอง และทำให้การใช้ชีวิตในทุกๆวันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม

*** เพื่อนคู่คิด เทคโนโลยีคู่กาย สู่จุดหมายสูงวัยอย่างมีคุณค่า ***